STK Thanh Toán : 3213205349738 AGRIBANK : Nguyễn Thị Nhung

STK Thanh Toán : 3213205349738 AGRIBANK : Nguyễn Thị Nhung

Ngày đăng: 13/12/2021 09:04 PM

  1. Phương thức Giao hàng - Trả tiền mặt: Hoạc Chuyển Khoản
  Phương thức Giao hàng - Trả tiền mặt áp dụng đối với những khu vực chúng tôi hỗ trợ giao nhận miễn phí hoặc trả tiền mua hàng trực tiếp.


   

  2. Phương thức thanh toán trước:
  Chuyển khoản: Áp dụng cho khách hàng ngoài khu vực hỗ trợ giao nhận miễn phí và khách hàng có nhu cầu sử dụng phương thức thanh toán này.
  Ngay khi nhận được thông báo đã chuyển khoản thành công, chúng tôi sẽ tiến hành giao hàng cho quý khách.